Waarom een kluis ?

U wilt er toch zeker van zijn dat uw bezittingen zoals belangrijke papieren, akten, uw financiën, gegevensdragers, wapens enz. altijd goed beveiligd zijn tegen inbraak en/of brand?
U hebt allicht ook waardevolle, onvervangbare persoonlijke zaken die bij verlies door diefstal en/of brand veel menselijk leed of grote professionele problemen kunnen veroorzaken?
De aankoop van een kluis is in dergelijke situaties een verstandige keuze.

 

Hoe de juiste kluis kiezen?

1. Wat wilt u in uw kluis beveiligen?

U maakt best een lijstje met alle waardevolle zaken die u wilt beveiligen. Op die manier hebt u een overzicht en weet u wat u in uw kluis wilt opbergen.
Privaat : kredietkaarten, spaarboekjes, juwelen, muntverzamelingen, geld, verzekeringspapieren, contracten, beleggingen, wapens, persoonlijke waardevolle zaken,...
Zakelijk : gegevensdragers, balansen, jaarrekeningen, verdragen, contracten, chequeboekje, geld, plannen, productieplannen,...

2. Hoe groot moet uw kluis zijn?

U zal verwonderd zijn hoeveel zaken u in uw kluis zal opbergen. Leg alles eens samen, dan weet u hoeveel plaats dit inneemt. Hiermee rekening houdend en met het feit dat er steeds nieuwe zaken zullen bijkomen kiest u best voor 1 à 2 modellen groter dan u eigenlijk vandaag nodig hebt. Zo voorkomt u plaatsgebrek en spaart u geld uit in de toekomst.

3. Waar zal de kluis staan?

Kiest u voor een inbouwkluis, dan moet deze op de juiste manier ingebouwd worden. Kiest u voor een
meubelkluis, dan verankert u deze best in de grond of aan de muur. Deze kluizen zijn o.a. geschikt voor
huurwoningen.

4. Hoe hoog zijn uw veiligheidseisen?

Wanneer u de waarde van de zaken die u in uw kluis wilt opbergen schat, zal u verrast zijn van de waarde die tot op vandaag onbeveiligd bleef. Naargelang deze waarde kiest u vervolgens de juiste kluis met de juiste indicatie waardeberging.
Er bestaan verschillende veiligheidsnormen. Hierbij spelen inbraakveiligheid en brandveiligheid een belangrijke rol. Denk niet alleen aan inbraak of diefstal, maar ook aan schade door brand. Dergelijke schade loopt doorgaans hoger op.

5. Welk sluitsysteem verkiest u?

Er bestaan 3 verschillende sluitsystemen, ook met elkaar combineerbaar.

  • dubbelbaardsleutel
  • mechanische cijfercombinatie
  • elektronisch slot

Bij een cijfercombinatieslot (mechanisch of elektronisch) kunt u zelf de code beheren en dient u geen sleutel te bewaren.

Laat Slotenmakerij Sanders u helpen in uw keuze naar de geschikte kluis!

Hebt U dringend een kluis nodig ? Neem vlug een kijkje in de catalogus.

 

 

 

 

Inbraakwerendewerende kluizen

 

Een inbraakwerende kluis is de laatste barrière tussen de inbreker en uw waardevolle spullen en heeft als voornaamste functie het winnen van tijd. De kluizen zijn speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en zijn in te delen in verschillende weerstandsklassen. De klasse wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte en soort, het aantal sloten en vertragende factoren die in de wanden zijn verwerkt.
 
Indicatie waardeberging

De weerstandsklasse wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.
 
Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een beveiligingsinstallatie, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen. Wij raden u daarom aan om bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in uw kluis verzekerd zijn en of de indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald.

Normering en dekkingsadvies

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1. Bij het testen wordt de kluis aangevallen door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheden en inbraakgereedschap, zoals voorgeschreven in de norm.
 
• EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V)
'Grade' wordt ook wel 'Klasse' of 'CEN' genoemd. De niveaus worden aangeduid met een Romeins teken (0 t/m V).
 
• EN 1143-2 (Grade 0 t/m Grade V)
Normering voor afstortkluizen. De gehele afstortkluis (inclusief afstortvoorziening) is getest op inbraakwerendheid.

• EN 14450 (S1 en S2)
Inbraakwerende kluizen met deze normering zijn vooral geschikt voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren

 

 

 


Brandwerende kluizen   
           
Belangrijke papieren, data media en kostbare spullen met een emotionele of een hoge financiële waarde wilt u veilig opbergen en beschermen tegen brand. Een brandwerende kluis is speciaal gebouwd om de inhoud gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. Daarbij is de wandopbouw van cruciaal belang. Deze moet tijdens een brand niet alleen de hitte weerstaan, maar dient ook vocht en roetdeeltjes tegen te houden om de inhoud van de kluis te kunnen beschermen.
Brandwerende kluizen worden onderverdeeld in brandwerende kluizen voor papier (P) en data (DIS), vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52°C.
 
Brandwerende normen
Er zijn verschillende testen die worden uitgevoerd op brandwerende kluizen om de brandveiligheid te meten. Onafhankelijke testinstituten stellen de producten gedurende 30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850-1100°C. Bij de extra zware brand-valtest (EN 1047-1 en UL 72) moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis door een verdiepingsvloer zou zakken.
Tijdens de test en na een natuurlijke afkoelperiode (EN 1047-1 en UL 72) van circa 12 uur mag de temperatuur in de kluis niet boven de 177°C (papier), 75°C (o.a. USB sticks, dvd's, cd's) of
52°C (tapes en andere magneetdragers) komen.
 
Natuurlijke afkoelperiode
Door de enorme hitte van de brand zal de kluis tijdens en na het blussen van de brand nagloeien en op een natuurlijke wijze afkoelen. Bij kluizen die hierop niet getest zijn, kan de inhoud van de kluis alsnog verloren gaan tijdens deze afkoelperiode. De brandwerende normeringen EN 1047-1 en UL 72 zijn de enige normeringen waarbij dit een onderdeel is van de test. Daarom garanderen zij de allerbeste bescherming, zelfs na een brand.

 

 

 

 

           

                       
   
   
   
   

Gecertificeerde kluizen

Geld, belangrijke documenten en goederen die waardevol voor u zijn, wilt u veilig opbergen en beschermen tegen diefstal en/of brand. Een brand- of inbraakwerende kast of kluis van hoge kwaliteit biedt u die gewenste bescherming.
 
Certificeringsinstantie ECB-S
Helaas zijn er nog steeds veel kluizen op de markt die niet gecertificeerd zijn en dus niet de bescherming bieden die nodig is. Bij kluizen die getest zijn bij de Europese certificeringsinstantie ECB-S kunt u altijd rekenen op de beste bescherming en maximale zekerheid. ECB-S is namelijk dé toonaangevende Europese certificeringsinstantie voor brand- en inbraakwerende kluizen.
 
Vertrouw uw kostbaarheden daarom alleen toe aan een ECB-S- geteste kluis. U kunt deze betrouwbare kluis herkennen aan het blauwe ECB-S label. Dit label bevindt zich aan de binnenzijde van de kluisdeur en geeft u meer informatie over het bouwjaar, certificaatnummer, gewicht, serienummer, de weerstandsklasse en volgens welke brand- en inbraakwerende normeringen de kluis is getest.
 
Aan het ECB-S certificaat of ECB-S logo kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Bovendien krijgt u altijd een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en wordt de kluis gegarandeerd geaccepteerd door verzekeraars.
Uiteraard adviseren we u graag over de beste oplossing die past bij uw situatie.
 
Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest.
Zie onderstaand de labels van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.

 

 
 

  

Het kluisslot

Een goede inbraakwerende kluis valt of staat echter ook met de kwaliteit van het slot. De keuze voor het juiste slot verdient daarom zeker uw aandacht. Een kluisslot moet getest zijn volgens de EN 1300 normering om te voldoen aan Europese kluisnormeringen als EN 14450 en EN 1143-1. In de praktijk kunt u bij ECB-S gecertificeerde kluizen altijd rekenen op een slot conform de normeringseis.
Veel kluizen worden standaard geleverd met een sleutelslot. Een sleutelslot is veilig, voordelig en bovendien betrouwbaar. Daarentegen is het bewaren van de kluissleutel een groot nadeel. Een inbreker zal op zoek gaan naar de sleutel die snel te herkennen is aan het formaat. Ook kunt u een kluissleutel kwijtraken en is deze te kopiëren. Al deze factoren kunnen afbreuk doen aan de veiligheid.
Steeds vaker wordt er gekozen voor een elektronisch slot. Elektronische sloten zijn duurder, maar hebben veel meer mogelijkheden dan een sleutelslot. Zo heeft elk slot een anti-manipulatie blokkering en kunt u optioneel meerdere toegangscodes instellen en het slot uitlezen. Daarnaast kan er een openingsvertraging worden ingesteld om een overvaller tegen te houden of kan het elektronisch slot aan een alarmsysteem gekoppeld worden. 
Waar bij een sleutelslot de sleutel de zwakke schakel is, is dat bij een elektronisch slot de toegangscode. Deze kan vergeten worden, waardoor u niet bij de inhoud van de kluis kunt. Echter kunt u in deze gevallen met de manager- of mastercode of een noodsleutel de kluis vaak alsnog openen en het slot resetten.
 
Onze kluizen zijn of kunnen worden uitgerust met de volgende sloten:
  • Sleutelslot (dubbelbaard of cilinder)
  • Elektronisch codeslot
  • Elektronisch codeslot met noodsleutel
  • Elektronisch slot met openingsvertraging

Extra opties:
Bij een aantal van onze producten is het mogelijk om het standaardslot te vervangen voor een ander slot of om naast het standaardslot en extra slot te plaatsen.

 

 

 

Hier vindt u een actueel overzicht van onze brand- en inbraakwerende opbergmiddelen inclusief specificaties en afbeeldingen.

Ga naar de catalogus